Společná proměna parku

Šlapanice: Parčík Švehlova: Spolek Čisté Šlapanice, z. s.

Šlapanice jsou jedním z míst v České republice, kde kladou velký důraz na tvorbu veřejných prostranství a jejich využitelnost. Impulsem pro započetí debat o veřejném prostoru byla grantová výzva Nadace Via a společnosti T-Mobile s názvem Mluvme spolu, ze které vzešel program Malá místa. Program mapuje veřejný prostor z perspektivy drobnějších menších veřejných prostranství nedílně tvořících obraz Šlapanic. Jedním z těchto veřejných prostranství je i parčík na křižovatce ulic Švehlova a Čechova. V rámci projektu chce spolek zpříjemnit a zpřístupnit tento park okolním obyvatelům. Projekt bude realizován s důrazem na zapojení místních s cílem podpořit sousedské vztahy a zodpovědnost ke svému městu.

Projekt jsme podpořili částkou 68.000 Kč.