Společná setkávání a tvoření v TULIPANu 

Spolek již na liberecku realizoval kurzy češtiny a počítačové gramotnosti a také volnočasové aktivity (jóga, aerobic), které zajišťovali lektoři ukrajinské národnosti. V zapojování ukrajinských příchozích do komunity chtějí pokračovat i nadále, kromě kurzů českého jazyka budou probíhat volnočasové aktivity a různé workshopy – multikulturní setkání, se zamyšlením nad kulturními odlišnostmi – datum oslav, zvyky, jídlo, tradice jako Vánoce, Velikonoce, český masopust a ukrajinská maslenica či tradiční rukodělné činnosti. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Sdružení TULIPAN, z.s. 
místo: Liberec, Liberecký kraj   
období realizace: 10/2023 – 3/2024 
projekt byl podpořen částkou  50 000 Kč