Společná úprava místa, které bude sloužit všem

Lipová-Palič: Žijeme v Paliči

Společná úprava prostranství před kostelem Svaté Anny má přispět k posílení vztahů mezi lidmi a vzájemnosti. Na zanedbaném pozemku mají stát lavičky a další drobný mobiliář. Vznikne prostor pro setkávání sousedů, který v obci chybí. Při přípravě projektu i při samotné realizaci se počítá se širokým zapojením místních.

Projekt jsme podpořili částkou 80 600 Kč.