Společná výstavba stánku, která spojí obyvatele

Rohle: Mobilní stánek s širším veřejným využitím

Cílem projektu byla společná stavba víceúčelového mobilního stánku. První rovinou projektu bylo plánování a samotná stavba svépomocí – propojení profesí, generací i sociálních skupin. Druhá rovina spočívá ve vytváření „díla“ pro dané místo. Třetí rovinou projektu je samotné využívání stánku – na obecní kulturní akce, tak pro aktivity různých zájmových skupiny i jednotlivců.

Projekt jsme podpořili částkou 81 000 Kč.