Společně a hravě ve škole 

Projekt byl realizován v malém rozsahu v období od října 2022 do ledna 2023 a pro jeho úspěšnost v něm chce organizátor – v adaptované formě – pokračovat. Jde o pomoc se začleněním dětí ukrajinských uprchlíků do českých třídních kolektivů tak, aby tyto děti nebyly negativně označeny nebo stigmatizovány. Organizátoři budou zároveň vše souběžně konzultovat s jejich pedagogy a školními psychology a zapojí i rodiče do řešení situace dítěte tam, kde je to potřeba. Do projektu budou zapojeny minimálně 4 třídy brněnských ZŠ, které absolvují ucelený program. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči 
místo:  Brno, Jihomoravský kraj  
období realizace: 4/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč