Společně a hravě ve škole

Projekt si klade za cíl podpořit integraci dětí z ukrajinských rodin do kolektivu školní třídy díky systematické práci s celým třídním kolektivem i s pedagogy. Realizace projektu je plánována na období pololetí školního roku 2022/23. Aktivity umožní zapojeným dětem seznámení se zbytkem třídy, posílí jejich pozici v kolektivu, zprostředkují jim i celé třídě pozitivní zážitek ze spolupráce a podpoří vzájemný respekt, což dlouhodobě podporuje bezpečné a přátelské klima ve třídě. Projekt je tak přínosem nejen pro zapojené dítě, ale i pro celou třídu. Projekt si klade za cíl také poskytnout pedagogům potřebnou metodickou podporu při integraci žáka do kolektivu a zvládání různých krizových situací vznikajících ve třídách. Do projektu budou zapojeny minimálně 3 třídy brněnských ZŠ, které absolvují ucelený program tréninku sociálních a emočních dovedností. Projekt bude realizován formou tří klíčových aktivit, které slouží k naplnění stanovených cílů projektu. Součástí bude také příprava programu na reálné podmínky na dané škole. Aktivita 1: Příprava programu “Spolu a hravě ve třídě”. Aktivita 2: Program “Spolu a hravě ve třídě”. Aktivita 3: Poradenství pro pedagogy. Program “Spolu a hravě” představuje cílenou podporu integrace ukrajinských dětí do kolektivu třídy.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči
místo: Brno, Jihomoravský kraj
období realizace: 1. září 2022 – 31. října 2022
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč