Spolek Živo v Hájích chce pokračovat v opravě staré německé hrobky, kterou společně s místními hasiči, dalšími občany obce a i díky podpoře Nadace Via zachránil tím, že jí dal novou střechu a provedl další sanační práce. V další fázi spolek plánuje objekt zajistit kovanou mříží a pokračovat v opravě vnitřních a vnějších omítek. Cílem je zvelebit chátrající dominantní objekt hřbitova a zároveň přispět k přijetí německé historie obce, a to zejména mezi místními poválečnými dosídlenci. Zároveň chce pomoci zmírnit napětí ze strany odsunutých německých obyvatel a jejich potomků. Spolek plánuje setkání současných a odsunutých obyvatel obce. 

program: Živá komunita
realizátor: Živo v Hájích z.ú.
místo: Oldřichov v Hájích
období realizace: 3/2020 – 11/2020 

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč