SPOLEČNĚ OTĚVEKÁM

Monika Podubecká chce přimět děti spolu s rodiči k aktivnímu přístupu k okolí a k soužití se staršími občany. Hlavní myšlenkou projektu je spolupráce, důraz na komunikaci, aktivní zapojení občanů a dětí v péči o životní prostředí (třídění odpadu, péče o zeleň, úprava okolního prostředí). Vybudované hřiště poskytne sportovní vyžití a vybudované ohniště s posezením nabídne prostor pro setkávání všech obyvatel, které je přínosné pro stmelování kolektivu. Smyslem projektu jsou i programy pro zapojení všech občanů Otěvěk, které budou zaměřeny na různá témata i v závislosti na ročních obdobích. 

realizátor: Monika Podubecká
místo: Otěvěky, Středočeský kraj 
období realizace:7/2021 – 8/2021 
Projekt byl podpořen částkou 98 736 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.