Společně rozhodovat o sobě, městě i budoucnosti

ViabilityNet 2.0 Chorvatsko

Petrinja, Chorvatsko

Palma Miličević pochází z města Petrinja, jednoho z nejméně rozvinutých míst v Chorvatsku. Důsledky války jsou tu dodnes viditelné nejen v ekonomické oblasti, ale je zde patrný i určitý dluh v demokratickém rozvoji společnosti. Cílem projektu, který Nadace Via podpořila, bylo zvýšit občanskou angažovanost komunity a její podíl na rozhodování, např. formou participativního rozpočtu. Změna, která se během projektu udála, je obrovská: ve městě fungují 3 fokusní skupiny složené ze zástupců politiků, byznysu a občanů, které se aktivně zabývají tématy jako zlepšování životních podmínek rodin s dětmi, revitalizace veřejných prostor v centru města či výstavba komunitního centra otevřeného aktivitám místních neziskových organizací. Úkolem nadále zůstává zprůhlednit rozpočet města, který je v současné době pro běžné obyvatele příliš složitý a nepřehledný.

Projekt jsme podpořili částkou 115 000 korun a další podporou.

Sdílejte :