Společně to dáme: Romové z Tanvaldu chtějí aktivně zlepšovat vztahy s majoritou 

Živá komunita Česká republika Liberecký

Organizace Roma Tanvald se ve svém projektu zaměřuje na zlepšování sousedských vztahů ve městě Tanvald. V poslední době se zde přistěhovala řada Romů ze Slovenska, což zhoršilo situaci mezi místními a vytváří napjatou atmosféru. Ve snaze o nápravu tohoto stavu organizace plánuje řadu aktivit, které by měly usnadnit vytváření více přátelské a otevřené atmosféry. Uspořáda řadu kulturních akcí pro děti i dospělé, zapojí Romy do úklidu města a prostřednictvím pracovních skupin budou řešit konkrétní problémy mezi sousedy v místech s vyšší koncentrací Romů.  

program: Živá komunita
realizátor: Roma Tanvald, z. s.
místo: Tanvald
období realizace: 3/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 71 500 Kč 

Sdílejte :