Romové z Tanvaldu uspořádali kulturní akce i síťovací setkání cílící na zlepšení vztahů s majoritou 

Organizace Roma Tanvald se ve svém projektu zaměřila na zlepšování sousedských vztahů ve městě Tanvald. V poslední době se zde přistěhovala řada Romů ze Slovenska, což zhoršilo situaci mezi místními a vytváří napjatou atmosféru. Ve snaze o nápravu tohoto stavu organizace uskutečnila dve velké akce pro veřejnost – Oslavu dne Romů a Kulturní setkání menšin, které i díky vytvoření přátelské a otevřené atmosféry přilákaly řadu návštěvníků. Kromě toho uspořádali i síťovací setkání důležitých aktérů města – zástupců Romů, neziskových organizací i samosprávy. 

program: Živá komunita
realizátor: Roma Tanvald, z. s.
místo: Tanvald
období realizace: 3/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 71 500 Kč