Společně v knihovně 

Městská knihovna v Praze se už na počátku konfliktu na Ukrajině zapojila do odborných knihovnických platforem (ukrajina.knihovny.cz), v oblasti pomoci a podpory nově příchozích úzce spolupracujeme se hl. městem Prahou, neziskovými organizacemi i dobrovolníky. Průběžně zde probíhají např. jazykové kurzy, adaptační skupiny, volnočasové aktivity, nabízí fond v ukrajinštině, poskytuje prostory pro vlastní aktivity ukrajinských komunit a neziskových organizací, podporuje samosprávy, nabízí komentované prohlídky knihovny a informační materiály v ukrajinštině. Dále plánuje kurzy angličtiny pro děti, interkulturní setkávání a tvoření pro děti do 13 let, společné čtení a doprovodné výtvarné dílny a promítání (dvojjazyčně, pro české a ukrajinské děti), komentované procházky po Praze, PC kurzy, interkulturní klub na pobočce Městské knihovny Opatov, kde budou probíhat vánoční tvoření a hudební workshopy.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Městská knihovna v Praze 
místo:  Praha 1, Hlavní město Praha
období realizace: 10/2023 – 03/2024 
projekt byl podpořen částkou  59 800 Kč