Společně vaříme a tvoříme pro duši 

Projekt je zasazen do Kutné Hory, kde sídlilo jedno z prvních a největších integračních center pro uprchlíky a které i s ohledem na blízkost Prahy zůstává jedním z míst s vyšší koncentrací uprchlíků z Ukrajiny. Projekt cílí na matky s dětmi z Ukrajiny, které mají zájem se zapojit do místní komunity nebo už se v ní nějakým způsobem angažují. Chce zlepšit jejich sebevědomí a sociální a jazykové dovednosti. Společné vaření je oblíbená aktivita, která se již osvědčila. Arteterapeutické dílny, kterých se účastnily Ukrajinky i Česky společně, pomohly hlubšímu vzájemnému pochopení, když mohly v bezpečném prostředí společně sdílet i silně osobní prožitky. První arteterapeutická setkání probíhala v květnu loňského roku a organizace na ně chce navázat. Proběhnout také hudební dílny a muzikoterapie pro děti. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Via arte, z. s. 
místo:  Kutná Hora, Středočeský kraj  
období realizace: 10/2023 – 03/2023 
projekt byl podpořen částkou 75 000 Kč