Společně za pohádkou

Z Ukrajiny mezi nás Česká republika Plzeňský

Město Stříbro má cca 7500 obyvatel. Nachází se v blízkosti průmyslových zón, je zde dlouhodobě velký počet agenturních pracovníků. Válečný konflikt na Ukrajině způsobil příliv uprchlíků, rodin, převážně však žen s dětmi. Město se podílí na začleňování ukrajinské komunity (výuka jazyka, DDM, MAS Český západ, skupiny dobrovolníků). Ve městě úspěšně funguje komunitní projekt “Společně pro Stříbro”. Začátkem září začaly navštěvovat MŠ Palacká děti ukrajinských uprchlíků. Při školce působí aktivní komunita rodičů, kteří realizují společně se školkou různé společné akce (podzimní slavnosti, jarní stezka pro děti v Minorických zahradách, Mikuláš, loučení se školním rokem aj.). Chtějí pomoci také kvalitnější začlenění dětí uprchlíků do kolektivu školky. Díky komunitnímu setkávání doufa v lepší začlenění celých rodin. Věří, že např. čtení pohádek rodiči a přáteli školky navodí rodinnou atmosféru a pomůže získat pocit bezpečí. Společné setkávání také upevní vztahy v komunitě a divadlo, ke kterému všechny aktivity povedou, přinese zážitek, který si děti v sobě dlouho ponesou. Díky čtení pohádek, by ukrajinské děti měly bez problému vstřebat a vnímat vybranou pohádku v divadle. Plán akcí na zapojení rodin do komunitního setkávání: podzimní slavnost, dlabaní dýní, soutěž o nejlepší dýni, podzimní fotokoutek, podzimní hry, Mikuláš – do nebíčka, do peklíčka… rodinné setkání, kdy jdou rodiče s dětmi do nebíčka a peklíčka, děti plní úkoly, (při těchto aktivit by se mohly zapojit dobrovolníci z řad Ukrajinců, kteří se aktivně podílejí na komunitní činnosti ve městě), výlet do divadla Alfa v Plzní. Proběhne čtení pohádek dětem dobrovolníky z řad rodičů (minimálně 4x měsíčně). 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Lucie Rabadová DiS 
místo: Stříbro, Plzeňský kraj 
období realizace: 1. října 2022 – 28. února 2023
projekt byl podpořen částkou: 10 000 Kč  

 

Sdílejte :
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google