Společným zážitkem k vzájemnému porozumění

V obci Sulíkov v okrese Blansko, jsou ubytovány 3 ukrajinské rodiny. Díky místním dostali ubytování a pomoc, kterou potřebovali. Proběhla i beseda, kdy rodiny popsaly svou situaci a útěk z oblasti, odkud pochází. Aktivní lidé z místní komunity se rozhodli nově příchozí s místními sblížit, aby se poznali a aby je propojily společné zážitky.
Proběhl teambuildingový výlet pro pět tříd místní malotřídky a piknik pro rodiče s dětmi. Akce měly velký úspěch, děti na společném výletě prohloubily vztahy. Došlo přirozeně k vyřešení konfliktů, které pramenily ze vzájemného nedorozumění a vytváření mylných domněnek. Na piknik přišli téměř všichni rodiče. Během pikniku se dali do společné řeči s místními ukrajinskými rodinami i ti, kteří k uprchlíkům přistupovali spíše negativně. Došlo doslova k prolomení ledů.
Vzájemné vztahy mezi českými a ukrajinskými dětmi se posílily. Hned první víkend po výletě a pikniku byly ukrajinské děti pozvány i do domácnosti, kam před tím nemohly (čeští rodiče měli vůči UA uprchlíkům předsudky).Děti na výletě společně tvořily ve dvojicích se zavázanýma očima mosty z hlíny. Také si vzájemně psaly vzkazy, za co konkrétně dané dítě oceňují, jaká je podle nich jeho/její silná stránka. Mosty a tyto vzkazy jsme se svolením dětí prezentovaly na pikniku. Děti rodičům ukazovaly svá díla a vysvětlovaly, proč je dělaly, v čem byla ,,přidaná hodnota“ té aktivity. Co je to naučilo. Na společném pikniku se dali do řeči s ukrajinskými rodiči i ti, co před tím Ukrajince pomlouvali. Na tomto pikniku vlastně všichni mohli prožít, že stanovisko naší komunity vůči ukrajinským přistěhovalcům je přívětivé, podporující.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Markéta Huková
místo: Suchý, Jihomoravský kraj 
období realizace: 15. června 2022 – 17. června 2022  
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč