Společnými silami za nový sad v Troji

Praha 7: Obnova ovocného sadu v Podhoří

Městská část byla nositelem projektu na obnovu původního ovocného sadu v Praze Troji. Obyvatelé Troje a Podhoří společně naplánovali výsadbu dřevin a rozmístění mobiliáře na dlouhodobě nevyužívaném pozemku. I samotná realizace projektu poté proběhla na bázi dobrovolnické práce. Prostor se otevřel nejen obyvatelům Podhoří, ale i jeho návštěvníkům a vznikl také nový průchod z ulice V Podhoří k řece a cyklotrase.

Projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč.

http://www.mctroja.cz/