Spolek bojuje proti zastavění přírodních ploch na Kamenicku, zachránit chce studánky i mokřady

Obyvatelé středočeské Kamenice čelí snahám o skupování nestavebních pozemků, na kterých jsou bez povolení káceny stromy jako příprava na umožnění realizace developerských projektů. Podle Spolku Kamenicko neusiluje vedení obce a ani stavební úřad o nápravu. Členové spolku nechtějí nečinně přihlížet ničení krajinářsky cenných lokalit a snaží se o záchranu porostů starých stromů i mokřadů, které slouží také jako lokality pro hnízdění ptáků. Místní mají v plánu zmapovat vyskytující se druhy fauny a flory a o lokálním přírodním bohatství informovat veřejnost. Zjištěné informace by se měly v budoucnu stát podkladem pro vyhlášení některé z forem ochrany přírody v daném území. 

realizátor: Spolek Kamenicko
místo: Kamenice
období realizace: 2/2022 – 2/2023 
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč