Spolek bojuje za záměr silnice, který bude citlivější k lidem i krajině 

Z Kozákovského hřebene v CHKO Český ráj směrem do údolí pod hrad Trosky má vést tříproudová silnice. Na šestikilometrové trase byla navržena mohutná mimoúrovňová křižovatka na mostních pilířích a významné migrační koridory zvěře tak budou přerušeny až 12metrovými zářezy. Občané a občanky, kteří v oblasti žijí a tráví volný čas, proto založili Spolek Tisovka, který se snaží, aby byl výsledný záměr citlivý k místním lidem i životnímu prostředí a krajině Českého ráje. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Spolek Tisovka 
místo: Tatobity, Liberecký kraj 
období realizace: 3/2023 až 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč