Spolek Mlátek pečuje o místní památky

Boskovice: Obnova kamenného kříže „u Mazalů“ v Mladkově

V současnosti se v obci Mladkov objevují tendence směřující k individualistickému pojetí vlastního života, naštěstí zde ale stále existuje velká skupina lidí, kteří vytváří silné mezilidské vazby tolik podobné životu na vesnici. Spolek Mlátek, založený roku 2013, se snaží posilovat uvědomění občanů ke společnému životu ve vesnickém prostředí a podporovat zdravé sousedské vztahy. Předmětem zájmu je průběžná péče o místní památky, které, ač zdánlivě nevýznamné stavby, jsou důležitým symbolem aktivního historického vývoje a tvoří tak základní prvek moderní společnosti. Nejinak tomu je i v případě zájmu o obnovu kamenného kříže u Mazalů. Traduje se, že záminkou k jeho postavení byl nález kostry, která podle stavu nalezené lebky a zubů patřila mladému muži. Během válečných let se jednou v daném prostoru otáčel tank a při manévru kus kříže poškodil. Od rekonstrukce si tedy mladkovští slibují nové zajímavé příběhy pro dalších 100 let.

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.