Spolek podporuje vlastníky rodinných domů v pražské Jiráskově čtvrti 

Obyvatelé Jiráskovy čtvrti v Praze 4 čelí snaze developerů přestavovat zde dvoupodlažní rodinné domy na velkokapacitní bytové domy, které mohou změnit charakter místa. Stavební úřad zde v rozporu se zásadami pro stabilizované území začal povolovat velkokapacitní bytové domy. Místní obyvatelé sdružení ve spolku i další občané se domnívají, že stavební úřad jedná v zjevném rozporu s platnou legislativou. Chtějí se proti těmto snahám bránit. Spolek má v plánu objednání právních služeb a vypracování vzorů podání ve stavebním řízení zohledňujících přímo místní specifika. Dotčení vlastníci rodinných domů jsou starší lidé, kteří nemají právní povědomí ohledně stavebního řízení a nemají finanční prostředky na právní služby.  

realizátor: Jiráskova čtvrť, z.s.  
místo: Praha 4, Hlavní město Praha
období realizace: 10/2021 – 10/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč