Spolek Podprůhon vytvořil městskou naučnou stezku

Lidé ze spolku Podprůhon vybudovali naučnou stezku po jedné z nejmalebnějších kladenských čtvrtí. Projekt nenásilnou a zábavnou formou prohlubuje nejen znalosti o této čtvrti, ale také probouzí  patřičnou hrdost na společné místo žití. V Podprůhonu tak místním i turistům připomínají významné obyvatele a rodáky.

realizátor: Spolek Podprůhon
místo: Kladno
období realizace: 7/2019 – 10/2019
projekt byl podpořen částkou 63 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.