Spolek Sedlce pro život vrací krajině rozmanitost

Spolek Sedlce pro život s pomocí dalších aktivních lidí a některých místních organizací vysázel do volné krajiny podél cest a na mezích stromořadí především starých odrůd ovocných stromů. Zájem o projekt projevily jak mladé rodiny, které se do obce nově přistěhovaly, tak i občané z řad starousedlíků se zájmem o prostředí ve kterém žijí. Realizace projektu se stala ideální platformou pro setkávání těchto dvou skupin obyvatel obce a přispěla k jejich vzájemné komunikaci, jejíž absence je často zdrojem neshod. Vrátili jsme krajině její rozmanitost, pomohli v ní zadržovat vodu a zároveň vytvořili místo pro pravidelné setkávání místní komunity např. při sklizni ovoce a společné údržbě stromů.

realizátor: Spolek Sedlce pro život
místo: Svatý Jan nad Malší
období realizace: červenec 2019 – duben 2020
projekt byl podpořen částkou 98 243 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.