Spolek Skřivaň pořádal festival na Křivoklátsku 

Motivací spolku Skřivaň k uspořádání festivalu Mezi lesy byla snaha vyzvednout krásy místa v němž žijeme a posílit dobré vtahy v místní komunitě. To se skutečně podařilo. Celá akce probíhala v přátelské, komunitní atmosféře a návštěvníci i pořadatelé byli s průběhem festivalu velmi spokojeni. Představení se konala na různých místech Skřivaně. Centrem dění byl kostel sv. Štěpána a kostelní zahrada. Zde proběhly workshopy, loutkové divadlo, autorské čtení básníka Jaromíra Typlta a koncert hudebníka Dné. Za vsí u rybníka vystoupil Petr Borkovec. Cílem komentované prohlídky byla památkově zajímavá stavení ve Skřivaní. Orientační hra pro dětí vedla účastníky po obci a jejím blízkým okolím. Do přípravy a realizace festivalu se zapojili kromě členů spolku Skřivaň i skřivaňští hasiči, mnozí občané a chalupáři. Na Darujme.cz byla založena dárcovská výzva. Podařilo se vybrat více než dvojnásobek cílové částky. Získané prostředky budou použity při realizaci 2. a 3. etapy opravy střechy kostela.

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Skřivaň z.s. 
místo: Skřivaň, Středočeský kraj 
období realizace: 2/2023 –⁠ 8/2023 
projekt byl podpořen částkou 10 000 Kč