Spolek Skřivaň připravuje festival na Křivoklátsku 

Spolek Skřivaň si jako cíl vytýčil urovnání sousedských vztahů a zlepšení komunikace v obci. Letos oslaví 5 let činnosti a v červnu uspořádá jednodenní festival, který se bude konat na různých místech obce, kde se odehrají autorská čtení, výtvarné workshopy, divadlo pro děti, přednášky a koncert. Členové spolku doufají v aktivní zapojení místních obyvatel do organizace festivalu, například pomoc s občerstvením, spaní, vyřešení parkování pro návštěvníky, pořadatelská služba, úklid, apod. Prostřednictvím vystoupení a přednášek pod širým nebem chtějí vyzdvihnout nesporné kvality prostředí CHKO Křivoklátsko, ve kterém se obec nachází, a motivovat místní obyvatele k větší citlivosti vůči společnému prostoru obce, zejména veřejné zeleni a stromům. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Skřivaň z.s. 
místo: Skřivaň, Středočeský kraj 
období realizace: 2/2023 –⁠ 6/2023 
projekt byl podpořen částkou 10 000 Kč