Spolek z Beskyd staví komunitní Hnízdo jako prostor pro setkávání i vzdělávání

Členové spolku rodičů z Ostravice se před časem rozhodli, že své děti chtějí vzdělávat jinak: aby se učily podstatné věci za podpory respektujících průvodců, učily se v přírodě a od přírody, měly zdravé hodnotové a vztahové zázemí. Vytvořili tedy komunitní lesní školu. Nyní staví nové Hnízdo s vizí vytvořit místo pro vzdělávání, setkávání, inspiraci a spolupráci. Prostor, ve kterém se propojí generace, názory, pohledy na svět. Ostravice je velmi turisticky navštěvovaná, což s sebou kromě řady pozitiv nese i negativní dopad právě na lidi, co zde žijí. Spolek Vlesedu by se rád zapojil do dění v obci a vybudováním Hnízda s nabídkou společných aktivit povzbudil lidi k setkávání a pospolitosti. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Vlesedu, z.s. 
místo: Ostravice, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 000  

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia.