Spolek z Beskyd vytvořil komunitní Hnízdo jako prostor pro setkávání i vzdělávání

Hnízdo Beskydy vytvořil a vybavil komunitní dílnu, která slouží k podporování kreativity dětí i dospělých. . Členové spolku rodičů z Ostravice se před časem rozhodli, že své děti chtějí vzdělávat jinak: aby se učily podstatné věci za podpory respektujících průvodců, učily se v přírodě a od přírody, měly zdravé hodnotové a vztahové zázemí. Vytvořili tedy komunitní lesní školu. Nyní staví nové Hnízdo s vizí vytvořit místo pro vzdělávání, setkávání, inspiraci a spolupráci. Prostor, ve kterém se propojí generace, názory, pohledy na svět.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Vlesedu, z.s. 
místo: Ostravice, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 000  

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia.