Spolek z Kamenice u Prahy prosazuje pořízení nového územního plánu

Obec Kamenice, která leží jihovýchodně od Prahy, projednává dvě změny územního plánu. Původní územní plán je ještě z poloviny 90. let a měl by být správně nahrazen novým, který by odpovídal současnému stavu. Místo toho je územní plán měněn dílčími změnami, které jednak zcela zásadním způsobem narušují původní urbanistickou koncepci, jednak jsou snahou o legalizaci „černých“ staveb v bezprostředním okolí kulturní památky – zámku Kamenice a zámeckého parku. Místní občané sdružení ve spolku Kamenicko se domnívají, že nelze provádět tak rozsáhlé a zásadní změny územního plánu bez podrobného vyhodnocení dopadu na složky životního prostředí, veřejné zdraví a na veřejnou infrastrukturu obce.

realizátor: Spolek KAMENICKO
místo: Kamenice (u Prahy)
období realizace: 7/2020 – 7/2021
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč