Spolek z Prahy 6 nechává posoudit spornou dokumentaci k železničnímu tunelu

Smyslem projektu je nezávislé odborné posouzení materiálů zpracovaných na základě zadání Správy železnic pro výstavbu tunelové varianty železničního spojení v úseku Dejvice-Veleslavín. Správa železnic prosazuje variantu, která vede maximálně pod zastavěným územím.  Varianta vedení tunelů pod výrazně méně zastavěnou oblastí je, bohužel, upozaďována a odmítána s ne příliš přesvědčivou argumentací. Jedná se o složitou stavbu, která by v případě realizace mohla poškodit povrchovou zástavbu. V dokumentaci zpracované Správou železnic nalezli členové Spolku za ochranu Střešovic a Břevnova řadu sporných bodů, které si nechávají odborně posoudit a upozorňují na ně před změnou pražských zásad územního rozvoje. 

realizátor: Spolek za ochranu Střešovic a Břevnova, z.s.
místo: Praha 6
období realizace: 11/2020 – 01/2021
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč