Ústecká městská část Klíše ožila sousedskými setkáními  

Klíše je městská část Ústí nad Labem, kde se skupina sousedů pod vedením Lucie Melničákové snaží rozvinout a zlepšit mezilidské vztahy, vytvořit prostor pro bližší seznámení a občanskou aktivitu. Společně uspořádali třeba letní hudební festival, kde zahrály regionální kapely a oslovili místní seniory, kteří mohli navštívit pořádané workshopy či si otevřít vlastní stánek s vlastnoručními produkty. Nechyběly ani předvánoční akce se zpíváním koled, vánočních dílen a ochutnávkou vánočního cukroví. Všechny akce sousedé spojili s úklidem okolí a dobročinností. Vybrané peníze věnovali potřebným – například Hospici sv. Štěpána, organizaci Klokánek nebo Sdružení milovníků zvířat u pejska a kočičky.

program: Živá komunita
realizátor:  Lucie Melničáková
místo: Ústí nad Labem 
období realizace: 8/2020 – 12/2021
projekt byl podpořen částkou 60 000