Spolu/Peha/Razom 

Cílem projektu je vytvořit prostor pro neformální setkávání mezi romskou a ukrajinskou minoritou, vytvořit prostor a možnosti pro budování vlastních pozitivních zkušeností, odstraňování předsudků a vytváření prostoru pro pochopení názorů obou stran. Za pomoci různorodých dílniček a společenských aktivit chce vytvořit prostor pro poznávání dětí z minorit, pro vytváření pozitivních interakcí, zážitků a pro sdílení zkušeností. Budou probíhat výtvarné dílny, návštěvy muzeí, galerií, kulturních památek, výlety na přírodní zajímavosti v okolí Brna, kulinářské dílny, divadelní dílny a společné slavení svátků.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  DROM, romské středisko 
místo:  Brno, Jihomoravský Kraj 
období realizace: 10/2023 – 03/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč