Spolu přírodě blíž

Bětka Síkorová společně s pomocí dalších místních aktivních občanů chce upravit místo, kde společně budou trávit čas lidé a zvířata – jedná se o úpravu místa tak, aby byla příjemná pro setkávání lidí, hru dětí i dospělých a tvořila zázemí pro různé kroužky a volnočasové aktivity. Rádi by do celého projektu zapojili obyvatele prostřednictvím komunitního plánování. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Aguna z.s.
místo: Chabičov, Olomoucký kraj 
období realizace: 5/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny