Stav v obci Srby byl takový, že spousta lidí neměla o dění v obci zájem, i když se pořádali menší akce, do kterých se ale nezapojilo větší množství lidí. A proto si projekt Spolu v Srbech si dal v projektu za cíl aktivovat další spoluobčany, aby se více zapojovali do místních akci.

V květnu 2018 proběhl sběr informací a dobových fotografií do připravované publikace, který prováděla autorka Mgr. Vendula Hnojská za pomoci místních občanů.

Uskutečnil se taktéž Sjezdu rodáků a přátel Srb, který ukázal, že je v obci spousta obětavých lidí, a že když opravdu o něco jde, lidé se dokáží semknout a táhnout za jeden provaz. Byť akci postihla přírodní katastrofa (prudká bouře a přívalová vlna na hřiště), která zničila připravené stany, bylo vidět, že Srbáci, pokud o něco jde, dokáží táhnout za jeden provaz a hřiště bylo uklizeno, lavičky a stoly očištěny od bahna, byly použity narychlo dovezené podlážky pro chodník přes hřiště. Do akce se zapojily místní ženy, které napekly spoustu výborného cukroví, koláčů a dalších laskomin. Dobrovolní hasiči se účastnili pomocí při přípravě akce, položením věnce k památníku padlých srbských občanů v obou světových válkách. Další občané se zapojili také do přípravy akce, stavění stanů příprava parketu a podobně. K akci přispěli i místní podnikatelé finančními dary i svojí prací.

Aktivní obyvatelé mají dále v plánu vydávat Pravidelně nepravidelný občasník pro občany Srb. Dále se chystá promítání fotografií ze Setkání, přednáška k výročí republiky o 1 světové válce a vzniku Československa. V prosinci se budou konat pravidelné akce spojené s Mikulášem a Vánočními svátky a konec roku uzavře Vánoční turnaj v dámě.

Jako důležitá věc se v projektu ukázala možnost kontaktu mezi mladšími i staršími občany a navázání komunikace. Je možné, že lidé jen čekali na jakýsi impuls, aby se mohli dále do akcí zapojit. Můžeme tedy doufat, že projekt počáteční impuls zažehl a že účast na dalších akcích se bude postupně navyšovat.

realizátor: Vladislav Kos
místo: Srby, Plzeňský kraj
období realizace: 29. 5. 2018 – 31. 8. 2019
projekt byl podpořen částkou 40 500 Kč