Spor o novostavbu u přírodní rezervace vstupuje do další fáze

Rychlé granty Česká republika Hlavní město Praha

Praha 5: Stavba obytného komplexu v Prokopském údolí

Developerská firma chce postavit v Prokopském údolí obytný soubor, který bude zahrnovat 34 bytů a 70 parkovacích míst v podzemních garážích. Projekt umisťuje obytný soubor přímo do přírodního parku Prokopské údolí a do těsného sousedství hranic přírodní rezervace. Občanské sdružení PROKOPOVO již několik let poukazuje na problematičnost celého projektu z hlediska environmentálního a na nevhodnost jeho umístění z pozic územního rozvoje a dopravní obslužnosti. Schvalovací proces se v rámci územního řízení dostal již do takové fáze, že pro dosažení cílů potřebuje občanské sdružení erudované právní služby, které si svépomocí nedokáže opatřit. Právní služby mají pomoci hájit zájmy přírody, občanů v lokalitě žijících a i všech Pražanů, kteří navštěvují Prokopské údolí za účelem rekreace.

Projekt jsme podpořili částkou 16 000 Kč.

Sdílejte :