Sportovně relaxační zóna ve Vladislavi se dočká úprav podle přání místních lidí 

Zastupitelé městyse Vladislav mají zájem o zvelebení obecního prostranství v okolí víceúčelového hřiště a jeho zatraktivnění pro více obyvatel a návštěvníků městyse. Rádi by nejdříve komunikovali s občany, co přesně by si zde přáli a jaké aktivity by zde rádi provozovali. S podporou městyse, dalších aktivních lidí a místních spolků by chtěli toto místo přeměnit na prostor pro setkávání dospívající mládeže, rodičů s dětmi i komunit sportovců všech věkových kategorií. Prostor se nachází v těsné blízkosti základní školy a již nyní je zde umístěno několik prvků workoutového sportování. Umístění ve středu obce, téměř na křižovatce spojující cesty ze všech směrů v obci a zároveň mimo hlavní průtah městysem přímo vybízí ke komunitnímu využívání. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Městys Vladislav 
místo: Vladislav, kraj Vysočina 
období realizace: 5/2023 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.