Stan pro naše sousedské akce 

Obec Sobětuchy, která sousedí s Chrudimí, se dynamicky rozrůstá, blízkost města láká k další výstavbě. V minulosti se proto jen obtížně dařilo sousedy spojovat. Nyní se díky sboru dobrovolných hasičů začíná dařit spojovat nově příchozí se starousedlíky. Pravidelně pořádají sousedské společenské akce – jarní sousedské setkání, pouť, posvícení, podzimní sousedské setkání a v neposlední řadě komunitní výsadby. Všechny tyto akce se odehrávají zcela nebo z části pod širým nebem a mnohokrát je negativně ovlivnilo počasí (déšť či prudké slunce). Ve snaze alespoň z části počasí eliminovat, se rozhodli pro nákup stanů, které by poskytly těmto akcím tolik potřebné zázemí. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sobětuchy 
místo: Sobětuchy, Pardubický kraj 
období realizace: 5/2023 – 9/2024
projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 20 000 Kč