Stará hasičská zbrojnice slouží jako nové místo pro setkávání

Vesec u Sobotky je malá obec s 27 domy. Chybí zde hospoda, a tak je jediným vhodným obecním objektem ke společným setkáním požární zbrojnice stojící uprostřed návsi. Ta dosud sloužila jen pro uskladnění hasičské techniky a materiálu. Do práce na obnově hasičárny se zapojili místní i chalupáři. Při společné práci se potkali lidé všech věkových kategorií od nejmenších přes mládež po jejich rodiče a prarodiče.
Na práci se osobně a nezištně podíleli sousedé i místní firmy. Na slavnostním otevření hasičské zbrojnice se místní potkali při příležitosti rozsvěcení vánočního stromku.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vesec u Sobotky 
místo: Vesec u Sobotky, Královéhradecký kraj  
období realizace: 5/2022 – 5/2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.