Stará hasičská zbrojnice poslouží jako nové místo pro setkávání

Vesec u Sobotky je malá obec s 27 domy. Chybí zde hospoda, a tak je jediným vhodným obecním objektem ke společným setkáním lidí požární zbrojnice stojící uprostřed návsi. Kvůli technickému stavu slouží momentálně jako sklad techniky. Lidé z obce společnými silami opraví vnitřní prostory hasičské zbrojnice tak, aby mohla být využívána pro společná posezení za zhoršených povětrnostních podmínek. Po opravě bude možné prostory využívat pro společné akce místních trvale žijících obyvatel i lidí z rekreačních chalup i za špatného počasí.   

program: Místo, kde žijeme
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vesec u Sobotky 
místo: Vesec u Sobotky, Královéhradecký kraj  
období realizace: 5/2022 – 5/2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.