Staré sklepy v Loučkách ožijí díky sousedským akcím

Lenka Danková s pomocí sousedů a přátel opraví a vybaví dva staré sklepy, tzv. lochy a jejich bezprostřední okolí na návsi v Loučkách. Sklepy mají typickou štukovou výzdobu ve stylu původní stavební kultury německého venkova (Jihlavský jazykový ostrov) a jsou významnými stavbami lidové architektury. bude možné využívat k původnímu účelu  k uchovávání chemicky neošetřené zeleniny a ovoce, svépomocí pěstované nebo získané od ekologicky hospodařících pěstitelů z regionu. Součástí projektu je také organizování sousedské akce související s tradicemi a zdravým životním stylem. Sousedská komunita díky projektu rozšíří okruh svých činností. 

program: Živá komunita
realizátor: Lenka Danková
místo: Loučky, Kraj Vysočina
období realizace: 11/2020 – 6/2021 
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.