Starý projekt silnice hrozí rozdělit Životice na několik částí, místní chtějí zachovat přírodní plochy

Spolek Životice Sobě reaguje na plánovanou výstavbu silnice, která se podle nich významně dotkne kvality života občanů části Životice ve městě Havířov, ale i jejího okolí. Stavba, plánovaná podle 40 let starého projektu, má rozdělit Životice na několik částí; má dojít k likvidaci místních sadů, částečně i lesních porostů a dalších zelených přírodních ploch. Spolek už nyní aktivně informuje občany například vydáváním občasníků nebo pořádáním setkání s občany. Podpora bude směřovat k úhradě právních služeb v boji proti obchvatu Havířova, úspěch bude pro místní obyvatele představovat přínos pro životní prostředí a čistotu ovzduší v okolí města, které je už nyní poznamenáno bývalou hornickou činností.  

realizátor: Životice Sobě, z. s.
místo: Havířov – Životice
období realizace: 1/2022 – 10/2022 
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč