Stát se z hosta partnerem 

YMCA Pelhřimov začala nabízet bezplatně neformální kurzy češtiny již v dubnu 2022. Rozhodli se i nadále pokračovat, kombinovat lekce češtiny v klubovně a integrační aktivity, které mají uprchlíkům více přiblížit život v ČR. Budou probíhat lekce češtiny s hlídáním dětí, společné akce jako např. muzeum, kino, tematické procházky, pěší výlet s opékáním buřtů, výlet do ZOO, výlet do Prahy) organizované částečně studenty a částečně týmem organizátorů, aktivity budou realizovány na základě vzájemné domluvy, budou rozděleny úkoly mezi Čechy a Ukrajinci a červnová akce plánovaná s knihovnou, která bude přístupná široké veřejnosti. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: YMCA Pelhřimov, z.s. 
místo:  Pelhřimov, Kraj Vysočina   
období realizace: 1.březen 2023 – 30.červen 2023 
projekt byl podpořen částkou 40 000,- Kč