Stavbě haly u Opatovic nad Labem může zabránit místní referendum

Spolek Sousedé proti hale připravil podklady pro následné vyhlášení místního referenda k otázce výstavby haly u Opatovic nad Labem. Již dříve spolek inicioval petici, kterou podepsalo v krátké době 950 občanů, kterých se případná realizace stavby průmyslového parku dotkne. Petiční výbor žádal zastupitelstvo obce o vyhlášení místního referenda, ve kterém by občané mohli vyjádřit svůj postoj k připravovanému stavebnímu záměru, zastupitelé však toto referendum po několika jednáních odmítli vyhlásit. Jediná možná cesta, jak místního referenda dosáhnout je sběr podpisů mezi občany obce. Bylo tedy zapotřebí připravit právní analýzu k navržené otázce pro místní referendum a odpovědnost zastupitelů obce za výkon rozhodnutí. Zástupci spolku mají díky Rychlému grantu zpracován informační materiál pro občany obce Opatovice nad Labem a podpisové archy. Nyní je na řadě sběr podpisů, aby mohl být podán návrh na vyhlášení místního referenda.

místo: Opatovice nad Labem, Pardubický kraj
období realizace: 6/2021 – 10/2021
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč