Staví developer v Holubicích v rozporu s platným územním plánem obce?

Rychlé granty Česká republika Středočeský

Holubice: Nespokojeným obyvatelům rodinných domků může pomoci jen soud

Vlastník pozemků na okraji obce Holubic v blízkosti Prahy ztrpčuje místním obyvatelům život. Příjezdová cesta k rodinným domkům na kraji obce je dlouhá léta neudržovaná, vlastník nemá zájem o její opravu, ale ani ji nechce převést do majetku obce. Sousedé z  domků v ulici se spojili a starají se o cestu vlastními silami, provizorně ji opravují. Nyní vlastník, přes nesouhlas sousedů v ulici, staví na části pozemků rozměrný dům. Stavební povolení tohoto domu bylo podle názoru místních obyvatel vydáno v rozporu s územním plánem obce. Sousedská iniciativa chce dosáhnout snížení výšky plánovaných nových staveb a opravu přístupové cesty. Protože místní lidé již vyčerpali všechny možnosti jednání s vlastníkem i úřady, snaží se o nápravu soudní cestou.

Projekt jsme podpořili částkou 15 000 Kč.

Sdílejte :