Středoškoláci a jejich nápady pro Vršac

ViabilityNet 2.0 Srbsko

Vršac, Srbsko

Není tomu tak dlouho, kdy Željko Mitkovski z organizace Ana and Vlade Divac Foundation působící v srbském Vršaci, opustil akademické prostředí a vrhl se na dráhu IT odborníka, školitele v oblasti fundraisingu, projektového managementu či marketingu. Dnes je přesvědčen, že mladí lidé mají sílu přinášet pozitivní změny do společnosti, avšak školní prostředí jim nenabízí mnoho prostoru pro občanský aktivismus či smysluplné dobrovolnictví. V rámci projektu, podpořeného Nadací Via, se proto rozhodl oslovit a zapojit 80 středoškoláků do rekultivace veřejného prostoru v okolí jejich škol (čištění, instalace laviček, výsadba květin, oprava rozbitých chodníků atp.). Mimo samotné fyzické práce si studenti “naostro” vyzkoušeli vyjednávání s místními úřady i podnikateli o finanční podpoře jejich záměru. V další fázi se uskutečnila veřejná debata o problémech a potřebách mladých lidí ve Vršaci. Následovala 2 kola grantové výzvy pro mladé lidi a jejich projekty. Celkem 12 jich bylo podpořeno a financovaného z peněz Nadace Via a Ana and Vlade Divac Foundation. Z podpořenýcn projektů jmenujme např. renovaci klubu mládeže při střední škole, seminář o žurnalistice, úpravy veřejného prostoru u školy, přetvoření atria školy dle představ studentů.

Projekt jsme podpořili částkou 115 000 korun a další podporou.

Sdílejte :