Studentský koncert pro Centrum Kociánka

Brno: Večer plný hudby aneb i tak se dá pomáhat

Skupina studentů všeobecného lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně připravila benefiční koncert, na kterém zahráli převážně studenti a přátelé univerzity. Repertoár byl bohatý a v modernějším duchu, aby byl blízký posluchačům – studentům univerzity. Vybrané prostředky pomohly Centru Kociánka k naplnění jeho poslání – poskytování služeb sociální péče a podpory dětem a mládeži s tělesným a mentálním postižením.

Podpořili jsme částkou 2 500 Kč na pořádání akce. Výtěžek akce zdvojnásobujeme až do výše 15 000 Kč.