Symbolické i skutečné zapouštění kořenů

Vroutek: Alej občánků

Cílem projektu bylo posílení vztahu občana k jeho městu. Symbolika zasazení stromu za každého nově narozeného občánka obce ukázala, že lidé, stejně jako stromy, mají v místě a čase své kořeny. Konkrétní místo výsadby aleje a druh stromů bylo vybráno ve spolupráci s veřejností. Projekt realizovalo občanské sdružení Budíček.

Projekt byl podpořen částkou 46 500 Kč.

https://cs-cz.facebook.com/budicekos