Tábor Solidarity Klubovna

Spontánní iniciativa skupiny přátel – školka, nyní funguje pod spolkem Město zdola, který ji oficiálně zaštiťuje. Neformální školku založili několik dní po začátku války jako reakci na velké množství příchozích uprchlíků, z potřeby ulevit a napomoci rodičům a dětem dát bezpečné a klidné prostředí. Za pět měsíců se podařilo přejít z menších prostor bývalé kavárny na Praze 7 do skautské klubovny na Vinohradech, ustálil se počet dětí, které školku navštěvují, školka má svůj pravidelný program a plán, pracují zde pedagogicky vzdělané ženy, taktéž uprchlice před ruskou invazí. Ty se snaží, aby školka nebyla jen místem hlídání dětí, ale děti v možnostech jejich věku i vzdělávala. Součástí školky je pravidelná psychologická, jazyková a logopedická podpora. Cílem je školku udržet v chodu, zajistit ji stálé financování a dlouhodobě se zasazovat o začleňování dětí do českého prostředí. Školka se chce stát oficiální adaptační skupinou, je v kontaktu s městskou částí Prahy 3. Spolek také zorganizoval řadu sbírek a benefičních akcí na podporu dalšího chodu školky.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Město zdola
místo: Praha 3, Hl.m.Praha
období realizace: 1. září – 31. prosince 2022
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč