TaTrhy (Tady Trhy)

TaTrhy (TadyTrhy) jsou sousedská akce na severu Čech, která přerostla své hranice sousedství. Po vzoru berlínských trhů oživujeme zanedbaná a nevábná místa, propojujeme místní obyvatele s lokálními výrobci, prodejci, podniky a umělci. Vytváříme prostor, kam si lidé přijdou nejen nakoupit zajímavé, zdravé a lokální produkty, ale kde také příjemně stráví víkendový den s přáteli a ostatními členy komunity. Resslův park, kde TaTrhy vznikly býval opuštěným parkem, na kraji centra Liberce, kde tráví svůj čas lidé bez domova a běžný obyvatel se mu vyhýbá obloukem. TaTrhy toto místo oživily, přinesly do něj hudbu, krásu i plno chutí a barev. Místní samospráva začala o dané místo pečovat a ani sousedé už se mu tolik nevyhýbají.

Proběhly celkem 3x sousedské trhy. Místo bylo oživeno množstvím návštěvníků, kteří přišli nejen za nákupy, ale hlavně za kulturním programem a také, aby strávili den v příjemné atmosféře sousedů i širší komunity, která se kolem Tatrhů vytvořila.

Každému trhu předcházel úklid místa, příprava zázemí (komunikace s místními podniky a iniciativami), tvorba programu (komunikace s vystupujícími) a komunikace se stánkaři. Vše probíhalo cca 2 měsíce až 1 měsíc před vlastním trhem. S každým dalším trhem se přípravy jevily jednodušší se stoupající zkušeností týmu organizátorů i se zvyšujícím se počtem příznivců akce (ať už z řad místních podniků, stánkařů, dobrovolníků i vystupujících). Propagace akce na Facebooku i osobně v místní komunitě byla zahájena též cca 2 měsíce před konáním akce a nejintenzivnější byla vždy poslední dva týdny před akcí.

Tatrhy
Facebook

realizátor: Kristýna Mlýnková
místo: Liberec, Liberecký kraj
období realizace: 20. 4. 2017 – 23. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 74 367 Kč