Těžba štěrkopísku na jihu Prahy může ohrozit zdroj pitné vody

Praha-Radotín: Místní spolek chce provést hydrogeologický průzkum místa, kde se má těžit

Snaha vytěžit ložiska štěrkopísku na soutoku Vltavy a Berounky ohrožuje ložiska pitné vody. V souvislosti s tím spolek Život na soutoku trvá na provedení hydrogeologického průzkumu v lokalitě. Cílem průzkumu je potvrdit předpoklady, které se těžařská firma snaží vyvrátit, a současně získat podklady, které státní orgány budou nuceny respektovat. Pokud bude tato fáze ověření předpokladů úspěšná, bude spolek trvat na změně územně plánovací dokumentace směrem ke zrušení plánované těžby štěrkopísku.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.