Těžba štěrkopísku, nebo zachování zdroje pitné vody?

Rychlé granty Česká republika Hlavní město Praha

Praha-Radotín: Průzkumný vrt ověří výskyt ložiska pitné vody na místě plánovaných rekreačních jezer

Sedimenty údolní nivy řeky Berounky poblíž jejího soutoku s Vltavou pravděpodobně obsahují unikátní a dosud nevyužitý zdroj pitné vody, který by mohl zásobovat městské části Radotín a Zbraslav i město Černošice. Území je však zajímavé také pro těžaře jako ložisko štěrkopísku, po jehož vytěžení se počítá s vytvořením jezer využívaných pro rekreaci. Členové spolku Život na Soutoku se snaží potenciální zdroj pitné vody ochránit před důsledky těžby, a proto navrhují provést hydrogeologický průzkum v katastru města Černošice, který by potvrdil, nebo vyvrátil využitelnost vodního zdroje. Rychlý grant pomůže uhradit náklady spojené s realizací průzkumného vrtu. Pokud bude tato fáze ověření předpokladů úspěšná, budou se členové spolku snažit o změnu územně plánovací dokumentace směrem ke zrušení plánované těžby štěrkopísku.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

Sdílejte :