Tomáš Adamec

Tomáš se účastnil prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky a zapojil se do dvou společných setkání v Praze a jednoho v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny (strukturovaná forma skupinové supervize). Tomášovým mentorem byl starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman. Co říká Tomáš o svém zapojení do programu: „Měl jsem možnost propojení se s podobně smýšlejícími lidmi napříč celou republikou, což mi výrazně pomáhá s motivací v mém studijním a pracovním životě. Děkuji za tuhle zkušenost. Být součástí programu Nebojme se komunální politiky bylo pro mě kvalitní vzdělávací příležitostí. Také jsem rád za svého mentora, který je mým výborným učitelem a průvodcem komunální politikou. Jsem patřičně hrdý i na to, že jsme mohli hostit ostatní účastníky v našem komunitním centru v Moravičanech. Účastníci návštěvu těchto prostorů vnímali s obdivem a uznáním, to mi dodalo další energii k pokračování komunitních aktivit v místě, odkud pocházím.“