Tomáš Chorzempa

Nebojme se komunální politiky Česká republika Moravskoslezský

Tomáš se v rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky zúčastnil dvou společných setkání v Praze a jednoho v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny (strukturovaná forma skupinové supervize). Tomášovým mentorem byl Bohuslav Niemiec, náměstek pro investice a chytré město v Havířově. V rámci programu získal Tomáš grant na organizaci kulatého stolu na téma sociálního bydlení. Na něm vystoupila lektorka z Platformy pro sociální bydlení a zúčastnili se jí karvinští zastupitelé a zástupkyně místní nevládní organizace. Účastníci si odnesli informace o systémovém nastavení podpory sociálního bydlení na obecní úrovni.

Sdílejte :