Turnovští odmítají zvětšování továrny v bezprostřední blízkosti CHKO Český ráj 

V areálu průmyslové zóny Vesecko u Turnova, 500 metrů od hranice CHKO Český Ráj a doslova jen pár metrů od mnohahektarového pásma ochrany vod 2. stupně se postupně rozrůstá velký strojírenský závod německé firmy na výrobu vysokopevnostních šroubů pro automobilový průmysl. Na základě odborných znaleckých posudků jsou místní od počátku přesvědčeni, že se jedná o činnost nadměrně zatěžují své okolí a podle platného územního plánu i v místě nepřípustnou. Společně se proto pomocí žaloby snaží, aby se ještě nezhoršily životní podmínky místních obyvatel a obyvatelek.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Zdeňka Votrubcová 
místo: Turnov – Malý Rohozec, Liberecký kraj 
období realizace: 5/2023 – 7/2023 
projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč