Tůten Tůnel aneb Vochované společně ztvárnili historii obce 

V rámci projektu „Tůten Tůnel aneb Vochované společně ztvárnili historii obce“ a vymalovali tunel pod
železniční tratí a na části plochy ztvárnili nástěnnou malbu. Téma navrhl a předlohu vytvořil Radek Popelka.
Nástěnná malba je koncipovaná jako pohled na významné události v obci – ze současnosti do pravěku, kdy
pomyslný reflektor zkoumání je upřen na člověka, který načrtává na stěnu jeskyně podobu sošky Venuše
(významný archeologický nález v intravilánu obce). Tento výjev je doplněn barevnými obtisky rukou převážně dětí,
které propojují minulost s budoucností

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Okrašlovací spolek Vochov 
místo: Vochov, Plzeňský kraj 
období realizace: 8/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou 10 640 Kč