Tvoříme mosty pro malé i velké

CDV je malá nezisková organizace, aktivní v integračních aktivitách od roku 2017 s důrazem na komunitní aktivity s prvky neformálního vzdělávání, formou společného zapojení cizinců a místních Pražanů. Pro nově příchozí z Ukrajiny na jaře 2022 pořádali lekce češtiny, které bez nároku na odměnu vedla kvalifikovaná lektorka, a také poskytli konzultace psychologického poradenství. Poptávka po jazykových kurzech a psychologické pomoci byla velká. V rámci projektu realizovali aktivity zaměřené na podporu a rozvoj žen s malými dětmi (1,5 roku – 5 let) a jejich zapojení do místního prostředí a pomoc s orientací v novém domově: proběhla Klubová setkání pro rodiče s dětmi. Program byl připravován psycholožkou, probíhal v češtině a zahrnoval aktivity na seznámení, rozvoj sociálních dovedností, jemné motoriky, cvičení, hry na rozvoj pozornosti, tvůrčí činnost (vyrábění z papíru), aktivity na rozeznávání barev, tvoření z modelíny, rozlišování objektů dle tvaru a velikosti, práce s přírodním materiálem, rozvoj emočních dovedností, sluchové hry, dotykové hry. Všichni účastníci se ho účastnili pravidelně a rádi. Dále proběhly Večery pro ženy s tématy Jak zvládat stres a úzkost, Energie a vnitřní klid, Vánoční dílna a význam konce roku, Kurz češtiny, kterého se zúčastnily maminky s dětmi a batolaty a Psychosociální poradenství. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Centrum demokratického vzdělávání, z. ú. 
místo: Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 1. října 2022 – 31. prosince 2022 
projekt byl podpořen částkou: 45 200 Kč